usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że kwota którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 280 000 zł brutto. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa soli drogowej DR z antyzbrylaczem 2021
 
 
 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że w dniu 22.10.2021r. zakończono przyjmowanie ofert i nastąpiło ich otwarcie

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. 

Kopalnia soli "Kłodawa" S.A. zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 294462,00zł brutto