usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

Ogłoszenie nr 518524-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

 

 

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. ogłasza przetarg na: Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów i sprzętu - olej napędowy

 

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. informuje o dokonaniu modyfikacji w SIWZ w przetargu na zakup paliwa nr ZP/02/2020 W rozdziale XIV pkt. 6 zapis " (...) od każdej wartości brutto(...)" zastapiono "(...) od każdej wartości netto(...)".

W załączniku Nr 2 - Formularz ofertowy - w tabeli w kolumnach 4,5,6 dodano "netto".

Zapis pod tabelą "Oferowany rabat liczony od ceny 1m3 oleju, obowiązującej na stacjach paliw wykonawcy(...)" zastapiono " Oferowany rabat liczony od ceny netto 1m3 oleju, obowiązującej w dniu dostawy na stronie www.orlen.pl(...)"

 

 

Pełną wersję ogłoszenia oraz załączniki do przetargu można pobrać poniżej:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik 1 

 

Załącznik 2 

 

Załącznik 3 

 

Załącznik 4 

 

Załącznik 5 

 

Załącznik 6