usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Skierniewickie schronisko dla bezdomnych zwierząt powstało w latach 80-tych XX wieku. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul.Strobowskiej, kolejna przy ul. Zwierzynieckiej, a w latach 90-tych przeniosło się na ul. Pamiętną, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.
Od 2005 roku schronisko było zarządzane przez prywatną firmę, która wygrała przetarg na jego prowadzenie.
Od 1 maja 2007r. pieczę nad schroniskiem, drogą przetargu, przejęła spółka z udziałem miasta - Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach. Zaniedbań po poprzedniku było wiele, zarówno w odniesieniu do infrastruktury, bazy lokalowej, jak też właściwie sprawowanej opieki nad zwierzętami. Spółka ZUM, przy poparciu władz Skierniewicoraz Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego starasię przez cały ten czas odrobić starty, ale by mówić o ideale jest jeszcze zbyt wcześnie. Nie mniej w znaczącym stopniu udało się poprawić dobrostan zwierząt. To, co jest istotne, a jednocześnie najtrudniejsze to naprawić, krzywdy wyrządzone zwierzętom przez poprzedniego zarządcę.
Schronisko wyposażone zostało w gabinet weterynaryjny oraz pomieszczenie ‘pozabiegowe’, w którym zwierzęta dochodzą do siebie po operacjach i zabiegach.Latem 2009r.wyremontowano kuchnię, w której są przygotowywane posiłki dla czworonogów. Od czasu przejęcia obiektu po poprzednim zarządcy zmieniono żywienie zwierząt (podniesiono jakość karmy), wykonano wiele nowych boksów, zakupiono nowe i wyremontowano stare budy, wprowadzono obowiązkowy zabieg sterylizacji suk.
W latach 2009 – 2012 kontynuowano prace remontowo-budowlane. Powstało ponad 20 nowych boksów (7 z nich to efekt wspólnego działania wolontariuszy i kierownictwa schroniska). W roku 2011 podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw wolontariusze zorganizowali zbiórkę pieniężną na rzecz poprawy warunków życia czworonogów. Zebrano 3 tys. złotych.
Dalsze działania wolontariuszy to:
• udział w projekciefinansowanym z funduszy Fundacji Leopolda Kronenberga w ramach Programu Citibank – Wolontariusz na Bank (wrzesień 2010), dzięki któremu uzyskano środki na zakup 3 kolejnych boksów.
• uzyskanie środków z Programu „Młodzież w Działaniu” na zakup boksu pełniącego rolę miejsca kwarantanny.Z obu tych programów wolontariusze otrzymali 5 tys. zł.
• pomalowanie starego budynku kwarantanny orazotynkowanie głównego budynku w schronisku (2011r.). Został on później ozdobiony rysunkami wykonanymi przez profesjonalną autorkę ilustracji książek dla dzieci.
• współudział w tworzeniu murali na ogrodzeniowym murze razem z artystamistreetartowymi z warszawskiej grupy vlep[v]net,u(2011r.)
• pomoc w różnych pracach mających polepszyć byt zwierząt, jak np. utwardzenie podłoża w 5 starych boksach, czy zakup i montaż pasów z folii PCV w wejściach do psich bud, chroniących przed zimnem.

Pod koniec listopada 2012r. Miasto wygrało przetarg na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Pamiętnej o pow. 1, 2507 ha, bezpośredniosąsiadującej ze schroniskiem, a stanowiącej własność Instytutu Ogrodnictwa, co pozwoliło powiększyć teren schroniska i zapewnić możliwość rozbudowy obiektu i podniesienia jego standardów.

Warto nadmienić, że od 2009 roku prowadzona jest akcja adopcyjna psów– naszych podopiecznych. Powstała oddzielna strona internetowa schroniska, ponadto ogłoszenia i zdjęcia psów zamieszczane są na różnych portalach społecznościowych. Wolontariusze uczestniczą w programach edukacyjnychw szkołach i przedszkolach.

Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zmienić oblicze schroniska i w dość istotny sposób poprawić jakość życia jego mieszkańców.

Opracowany został kompleksowy projekt rozbudowy schroniska, mamy nadzieję, że uda nam się go zrealizować.