• Projektowanie, zakładanie i pielęgnacjakwietników, rabat bylinowych i krzewiastych, trawników, terenów zieleni komunalnej i prywatnej.
  • Koszenie ręczne i mechaniczne terenów zieleni.
  • Całoroczna pielęgnacja zieleni wysokiej – sanitarne i korekcyjne cięcie drzew, krzewów i żywopłotów.
  • Wycinka drzew z wywozem ściętego drzewa.
  • Ceny usług są uzależnione od zakresu wykonywanych prac.