targowisko

TARGOWISKO

Targowisko Miejskie w Skierniewicach prowadzi Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 75A.

Sprawy związane z bieżącą działalnością Targowiska należy zgłaszać do Biura Kierownika, znajdującego się na terenie Targowiska.

Wszelkie uwagi i zapytania powinny być zgłaszane pisemnie do Zarządu Zakładu Utrzymania Miasta w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 75a.