Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach Sp. z o.o. dba o czystość i estetykę terenów miejskich. W ramach podstawowych zadań pracownicy spółki zajmują się tworzeniem i utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem ulic i chodników oraz zachowaniem porządku na placach zabaw. Spółka posiada załogę i niezbędny sprzęt, który pozwala utrzymywać bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych (ulicach i chodnikach) w trakcie trwania zimowych miesięcy. Zakład Utrzymania Miasta swoje działania ogniskuje również wokół prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, targowiska miejskiego oraz oświetlenia ulicznego.

 

NASZ FACEBOOK(1)
NASZ FACEBOOK(1)
NASZ FACEBOOK(3)
NASZ FACEBOOK(3)
NASZ FACEBOOK(2)
NASZ FACEBOOK(2)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
NASZ FACEBOOK(1)
NASZ FACEBOOK(3)
NASZ FACEBOOK(2)
previous arrow
next arrow