OCZYSZCZANIA PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

 

Ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników, ulic, placów, parkingów.
Sprzątanie niezagospodarowanych działek wraz z wywozem nieczystości. 
Ceny usług są uzależnione od zakresu wykonywanych prac.