Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że kwota którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 700 000 zł netto.

 

Dokumenty do pobrania :
Ogłoszenie o zamówieniu 2022
SWZ
⇒ Projekt Umowy

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, iż w związku z postępowaniem przetargowym na dostawę paliwa (olej napędowy) o numerze 2022/BZP 00071404/01, w dniu 03.09.2022r. zakończono przyjmowanie ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, a najtańszą złożyła firma DAMO sp. z o.o., Małszyce 2d/2e, Łowicz. Wynik przetargu zostanie zakomunikowany po weryfikacji wymaganych dokumentów.

 

Kompletne zestawienie złożonych ofert zawiera poniższa tabela.
lp. firma cena 1m3 netto Orlen na dzień 04.03.2022 wysokość upustu od 1m3 paliwa netto zł cena 1 m3 po upuście netto zł VAT

wartość oferty brutto za 90m3

1. Damo sp. z o.o. 6 367 zł 297,51 zł 6 069,49 zł 8% 589 954,43 zł
2. „Koper” sp. jawna 6 367 zł 150,20 zł 6 216,80 zł 8% 604 272,96 zł

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, iż w postępowaniu przetargowym na dostawę paliwa (olej napędowy) o numerze 2022/BZP 00071404/01 wyłoniono zwycięzcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DAMO Plus sp. z o.o. , Małszyce 2d/2e, Łowicz. Wykonawca spełnia wszelkie wymagania wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.