OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY SOLI DROGOWEJ 2021

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że kwota którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 280 000 zł brutto. 

 

DOKUMENTY:
⇒  Ogłoszenie o zamówieniu
⇒  Umowa
⇒  SWZ

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że w dniu 22.10.2021r. zakończono przyjmowanie ofert i nastąpiło ich otwarcie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.  Kopalnia soli „Kłodawa” S.A. zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 294462,00zł brutto.

 

Czytaj więcej..