władze
WŁADZE SPÓŁKI
PREZES ZARZĄDU

Piotr Majka
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Prezydent Miasta Skierniewice – Krzysztof JażdżykRADA NADZORCZA

Arkadiusz Binek

Agnieszka Janus

Paweł Rabczewski

Karolina Sałek

Wioleta Meszka
PROKURENT

Renata Hybowska


władze
KONTAKT
KONTAKT

(+48 46) 833-30-08

e-mail: zum@zum-skierniewice.pl

NIP: 836-15-55-545
ADRES

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

ul. SOBIESKIEGO 75A,96-100 SKIERNIEWICE


KONTO BANKOWE

BZ WBK35 1500 1689 1216 8004 7267 0000

KRS: 0000166504