Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach Sp. z o.o. dba o czystość i estetykę terenów miejskich. W ramach podstawowych zadań pracownicy spółki zajmują się tworzeniem i utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem ulic i chodników oraz zachowaniem porządku na placach zabaw. Posiadamy załogę i niezbędny sprzęt, który pozwala utrzymywać bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych (ulicach i chodnikach) w trakcie trwania zimowych miesięcy.
Swoje działania ogniskujemy również wokół prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, targowiska miejskiego oraz oświetlenia ulicznego. Poniżej znajdziecie Państwo efekty naszej pracy w miesięcznych podsumowaniach 🙂

       P   O   D   S   U   M   O   W   A   N   I   A       

N   A   S   Z   E   J         P   R   A   C   Y

 

2 0 2 4


2 0 2 3