LISTOPAD – Podsumowanie

WYDARZENIA

🍁Sprzątanie Rawki „Seniorzy w akcji”
🍁Akcja – interesuj się! Movember #interesujsięmovember
🍁Rozwieszanie oraz demontowanie flag w całym mieście z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 🇵🇱

CODZIENNE PRACE PORZĄDKOWE

🍁Nowe nasadzenia w mieście – klon polny 🌳 oraz palikowanie nowo posadzonych drzew
🍁Jesienne prace porządkowe 🚜 (sprzątanie liści w całym mieście w tym place zabaw, siłownie plenerowe, skwery)
🍁Mechaniczne zamiatanie ulic w mieście
🍁Opróżnianie odpadów z koszy ulicznych i ogólne sprzątanie miasta
🍁Posypywanie ulic oraz chodników mieszanką piaskowo-solną
🍁 Demontaż uszkodzonych elementów, naprawa popsutych sprzętów,
🍁Konserwacja oświetlenia,
🍁Rozwieszanie plakatów itp.

PRZYGOTOWANIA ŚWIĄTECZNE 🎅

❄️Rozwieszanie miejskich ozdób świątecznych
❄️Reanimacja świątecznej animacji, która niedługo stanie w rynku
❄️Montowanie i dekorowanie choinek w całym mieście 🎄