Sierpień 2023 r.
Wraz  z początkiem sierpnia odbyła się renowacja placu dworcowego w Skierniewicach.
⚜️ wykonano przegląd techniczny instalacji systemu nawodnienia
⚜️ przeprowadzono niezbędną konserwację, aby system nawadniania poprawnie funkcjonował
⚜️ wyczyszczono nawierzchnię chodnikową
⚜️ wypielono rabaty kwiatowe przycięto krzewy oraz
⚜️ wykoszono skwery
⚜️ odnowiono ławki (wyszlifowano, oczyszczono i odmalowano oraz naprawiono uszkodzenia).