Przetarg na dostawę paliwa 2022-2023

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że kwota którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 700 000 zł netto.

 

Dokumenty do pobrania :
Ogłoszenie o zamówieniu 2022
SWZ
⇒ Projekt Umowy

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, iż w związku z postępowaniem przetargowym na dostawę paliwa (olej napędowy) o numerze 2022/BZP 00071404/01, w dniu 03.09.2022r. zakończono przyjmowanie ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, a najtańszą złożyła firma DAMO sp. z o.o., Małszyce 2d/2e, Łowicz. Wynik przetargu zostanie zakomunikowany po weryfikacji wymaganych dokumentów.

 

Kompletne zestawienie złożonych ofert zawiera poniższa tabela.
lp. firma cena 1m3 netto Orlen na dzień 04.03.2022 wysokość upustu od 1m3 paliwa netto zł cena 1 m3 po upuście netto zł VAT

wartość oferty brutto za 90m3

1. Damo sp. z o.o. 6 367 zł 297,51 zł 6 069,49 zł 8% 589 954,43 zł
2. „Koper” sp. jawna 6 367 zł 150,20 zł 6 216,80 zł 8% 604 272,96 zł

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, iż w postępowaniu przetargowym na dostawę paliwa (olej napędowy) o numerze 2022/BZP 00071404/01 wyłoniono zwycięzcę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DAMO Plus sp. z o.o. , Małszyce 2d/2e, Łowicz. Wykonawca spełnia wszelkie wymagania wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY SOLI DROGOWEJ 2021

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że kwota którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 280 000 zł brutto. 

 

DOKUMENTY:
⇒  Ogłoszenie o zamówieniu
⇒  Umowa
⇒  SWZ

 

Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach informuje, że w dniu 22.10.2021r. zakończono przyjmowanie ofert i nastąpiło ich otwarcie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.  Kopalnia soli „Kłodawa” S.A. zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 294462,00zł brutto.

 

Czytaj więcej..

Place zabaw

Place zabaw

PLACE ZABAW ADMINISTROWANE PRZEZ ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA :

 1. Mszczonowska
 2. Domarasiewicza
 3. Sobieskiego
 4. Kopernika
 5. Żwirki 6
 6. Konwaliowa
 7. Jodłowa (za boiskiem)
 8. Sikorskiego
 9. Termajera
 10. Berlinga
 11. Iwaszkiewicza 16
 12. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej
 13. Plac zabaw w Parku Miejskim
 14. Szarych Szeregów (skwer przy tężni)
 15. Wita Stwosza
 16. Reymonta (obok Banku Spółdzielczego)
  

 

Na mapie zastały oznaczone place zabaw, których utrzymaniem zajmuje się nasza Spółka. W sprawie ewentualnych zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego urządzeń zabawowych – ich zużycia, uszkodzeń wynikających z eksploatacji czy też aktów wandalizmu,itp. prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazany numer: 46/ 833 30 08;46/ 833 30 11.

 

PLACE ZABAW ADMINISTROWANE PRZEZ ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O.

 

G     A      L     E     R     I     A

Czytaj więcej..